Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Stavebný dozor:
329 879 543 Eur bez DPH

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)
2013 – 2017.

 

Popis projektu:
Navrhovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska. Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie – štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.


Celkový rozsah stavby:
   – celková dĺžka úseku Svrčinovec – Skalité, merané v osi diaľnice 12,282 37          km
   – šírkové usporiadanie (kategória diaľnice) D 24,5/80
   – počet mimoúrovňových križovatiek 1 ( križovatka Svrčinovec v km 22,000        s cestou I/11)
   – počet tunelov 2 ( tunel Svrčinovec cca 440 m, tunel Poľana ľavá cca                  895 m)
   – počet mostov na diaľnici 13 ( dĺžka spolu ľavé mosty 3 895 m, dĺžka spolu        pravé mosty 3 995 m)
   – počet mostov v križovatke 3 (dĺžka mostov spolu 743 m)


Stavba je realizovaná v polovičnom profile (pravá strana)