Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. realizuje geodetické práce v rámci inžinierskej geodézie, ako aj pre kataster nehnuteľností. Pre inžiniersku geodéziu zabezpečujeme:

V rámci katastra nehnuteľností zabezpečujeme: