Housing, Stättermayergasse 15+17, Preysinggasse 16+18; 1150 Viedeň (Rakúsko)

Projektant:
Architekten Frank & Partner

 

Objednávateľ:
ISP Ziviltechniker GmbH

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika. 2010 – 2011

 

Popis projektu:
Predmetom projektu bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika (výkresy tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií,…) pre stavbu polyfunkčného domu na ulici Stättermayergasse 15+17, Preysinggasse 16+18 102 vo Viedni.