Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť v schvaľovacom procese investičnej výstavby od prípravy a posúdenia plánovaného investičného zámeru cez odbornú poradenskú činnosť počas realizácie stavby až po jej kolaudáciu. Usmerníme a poradíme pri tvorbe plánovaného investičného zámeru, podrobne pomenujeme skladbu možných rizík, zadefinujeme kľúčové body konaní, navrhneme alternatívy a poskytneme služby inžinierskej činnosti počas prípravnej, predprojektovej, projektovej a realizačnej fázy až po kolaudáciu.

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné: