Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Madal Bal, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), realizáciu stavby (DRS), autorský dozor, inžinierska činnosť.
2013 – 2015

 

Popis projektu:
Záujmové územie sa nachádza v Bratislave na rozhraní mestských častí Ružinov – Vrakuňa, severozápadne od jestvujúcej komunikácie Pod gaštanmi a juhozápadne od železničnej trate Bratislava Nové Mesto – Petržalka. Areál firmy Madal Bal je navrhnutý na parcele číslo 1500/10. Objekt logistického centra pozostáva zo skladového hospodárstva, prevádzkových častí skladu a administratívnej časti.
Administratívna časť s pôdorysným rozmerom 8,45 m x 36,5 m tvorí trojpodlažný prefabrikovaný skelet pozostávajúci z jednopoľových rámov s rozpätím prievlakov 8,0 m.
Vzájomná vzdialenosť rámových sústav je 7,2 m. Skladová časť s pôdorysným rozmerom 35,1 m x 48,6 m tvorí jednopodlažný prefabrikovaný skelet. Vzájomné vzdialenosti stĺpov rámov sú prispôsobené dispozičným požiadavkám objektu, pričom je prevažujúci rozmer modulu 11,5 m, resp. 5,75 m v hospodárskej časti skladovacej haly. Vzájomná vzdialenosť rámových sústav je 8,0 m. 1.NP administratívnej časti slúži prevažne na služby spojené z prezentovaním tovaru vo vzorkovni, vybavovaním objednávok a príjem reklamácií. Na 2.NP je vytvorené zázemie pre vedenie spoločnosti, kancelárie. Na 3.NP sú navrhnuté miestnosti pre zamestnancov administratívy ako kuchyňa, jedáleň, denná miestnosť a šatne.
Skladová časť je tvorená samotným skladom o výmere 1344 m2. Na prízemí skladu sú miestnosti na príjem, balenie a expedíciu tovaru. Na 2.NP sú dielne na testovanie a servis výrobkov s priestorom na skladovanie servisovaného tovaru.