[vc_row css_animation=““ row_type=“row“ use_row_as_full_screen_section=“no“ type=“full_width“ angled_section=“no“ text_align=“left“ background_image_as_pattern=“without_pattern“ z_index=““ background_color=“#000000″][vc_column][vc_empty_space height=“50px“][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=““ row_type=“row“ use_row_as_full_screen_section=“no“ type=“full_width“ angled_section=“no“ text_align=“center“ background_image_as_pattern=“without_pattern“ z_index=““ background_color=“#000000″][vc_column width=“1/4″][/vc_column][vc_column width=“1/2″][qode_elements_holder number_of_columns=“three_columns“][qode_elements_holder_item advanced_animations=“no“ item_padding=“20px“][vc_single_image image=“1175″ img_size=“300×400″ alignment=“center“ onclick=“link_image“ qode_css_animation=““][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=“no“ item_padding=“40px“][vc_single_image image=“1176″ img_size=“300×400″ alignment=“center“ onclick=“link_image“ qode_css_animation=““][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=“no“ item_padding=“20px“][vc_single_image image=“712″ img_size=“300×400″ alignment=“center“ onclick=“link_image“ qode_css_animation=““][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder][/vc_column][vc_column width=“1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=““ row_type=“row“ use_row_as_full_screen_section=“no“ type=“grid“ angled_section=“no“ text_align=“left“ background_image_as_pattern=“without_pattern“ z_index=““ background_color=“#000000″][vc_column css=“.vc_custom_1563292127206{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}“][vc_empty_space height=“50px“][vc_empty_space height=“30px“][vc_column_text]

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“40px“][vc_column_text]

1. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaných produktov a služieb s ohľadom na OŽP a BOZP v oblasti predmetu manažérskeho systému : projektovanie stavieb. Inžinierska a expertízna činnosť. Výkon činnosti stavebného a geotechnického dozoru. Geodetická a kartografická činnosť, vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko-geologického prieskumu, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, posudzovanie vplyvu činnosti na životné prostredie (ďalej len predmetu IMS). V zmysle aplikovaných požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14 001:2016 a STN OHSAS 18001:2009 patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

 

2. Za zlepšovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci našej spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov integrovaného manažérskeho systému.

 

3. Zabezpečovanie kvality s ohľadom na OŽP a BOZP a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na spoluzamestnancov

 

4. Politika manažérskych systémov spoločnosti vychádza zo zásad :
a) pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov / klientov / a ich požiadavky
b) poskytovať zákazníkom /klientom/ istotu, že vykonávané služby pri činnostiach, predmetu IMS dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu s ohľadom na OŽP a BOZP
c) zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb
d) postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre služby spojené s predmetu IMS porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardami
e) vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie IMS, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov / klientov / pri osobnom kontakte alebo vyhlásených súťažiach
5. Kvalitou poskytovania služieb s ohľadom na ochranu životného prostredia a BOZP v oblasti predmetu IMS trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.

 

6. V prevádzkovej činnosti budeme klásť dôraz na prevenciu znečisťovania.

 

7. Zaväzujeme sa dodržiavať právne predpisy upravujúce vzťahy k životnému prostrediu, BOZP a PO.

 

8. V oblasti BOZP budeme klásť dôraz na prevenciu zranení a poškodzovania zdravia.[/vc_column_text][vc_empty_space height=“50px“][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=““ row_type=“row“ use_row_as_full_screen_section=“no“ type=“full_width“ angled_section=“no“ text_align=“left“ background_image_as_pattern=“without_pattern“][vc_column][vc_empty_space height=“50px“][/vc_column][/vc_row]