Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Most ev. č. 66-089 na ceste I/66 Brusno

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie na stavebne povolenie, dokumentácie na ponuku a dokumentácia na realizáciu stavby

 

Popis projektu:
Predmetná stavba je situovaná na ceste I/66 v km 109,507 v extraviláne obce Brusno v okrese Banská Bystrica a premosťuje miestnu účelovú komunikáciu. Most bol postavený v roku 1972. Cesta I/66 zabezpečuje dopravné spojenie miest Banská Bystrica – Brezno. Účelom stavby je vyriešiť havarijný stav na moste ev. č. 66-089 pri obci Brusno. Rekonštrukcia mostného objektu pozostáva z kompletnej výmeny mostného zvršku, nosnej konštrukcie a sanácie narušeného betónu a obnaženej výstuže spodnej stavby.