Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Most ev. č. 66-151 - I/66 Červená Skala

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami na stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu na ponuku (DP) vrátane autorského dozoru (AD).
2011 – 2012

 

Popis projektu:
Predmetná stavba je situovaná na ceste I/66 v km 173,272 za obcou Červená Skala v okrese Brezno. Most bol postavený v roku 1960. Cesta I/66 zabezpečuje dopravné spojenie miest Banská Bystrica – Poprad. Technický stav mosta sa v dôsledku vystavenia poveternostným podmienkam a erozívnej činnosti vodného toku Hron počas existencie značne zhoršil. Rekonštrukcia mostného objektu pozostáva z kompletnej výmeny mostného zvršku, nosnej konštrukcie a sanácie narušeného betónu a obnaženej výstuže spodnej stavby.