Profil spoločnosti

Naša spoločnosť mala pri svojom vzniku v roku 2003 iba 2 zamestnancov. Postupne s rastúcimi požiadavkami na projektové kapacity sa spoločnosť rozrástla na dnešných viac ako 70 interných zamestnancov pracujúcich nielen v hlavnom sídle spoločnosti v Bratislave, na pracoviskách v Žiline a Banskej Bystrici a na stredisku v Košiciach, ale aj na mnohých stavbách po celom Slovensku.

Sme spoločnosťou, ktorá spája skúsenosti s moderným prístupom. Poskytujeme služby v oblasti projektovania, dozorovania, inžinierskej činnosti, majetko-právneho vysporiadania a expertíznej činnosti. Základom spoločnosti je skúsený tím stavebných inžinierov s osvedčeniami pre komplexné architektonické a inžinierske služby v kategórii inžinierske stavby a pozemné stavby, statiku stavieb a špecialistov na cesty, mosty, tunely, geotechniku, vrátane geológov, odborne spôsobilých zamestnancov pre činnosti vykonávané banským spôsobom a odborne spôsobilých stavebných dozorov pre všetky druhy inžinierskych a pozemných stavieb. Externe spolupracujeme aj s ďalšími autorizovanými inžiniermi tak, aby sme pokryli všetky kategórie a oprávnenia podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z..

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce …

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.. Špičkové hardvérové a softvérové vybavenie umožňuje navrhovanie konštrukcií a stavieb s optimálnymi vlastnosťami a rozmermi. Stopercentné uplatnenie výpočtovej techniky pri práci zaručuje vysokú výkonnosť, kvalitu a operatívnosť pri realizovaní projektov. V súčasnosti zavedený interný informačný systém a vlastná počítačová sieť zaisťujú pre firmy zo skupiny Amberg trvalý prístup ku všetkým aktuálnym informáciám, projektom a technickým riešeniam.

Hoci skupina Amberg sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti. Vlastníkom skupiny Amberg je pán Felix Amberg, diplomovaný stavebný inžinier ETH/SIA. Prvá spoločnosť, AmbergIngenieurbüroSargans (po premenovaní Amberg Engineering AG) bola založená v roku 1966 pánom Rudolfom Ambergom, Dr.h.c. Postupne vznikli ďalšie pobočky vo Švajčiarsku, v Českej republike, v Španielsku, v Singapure, na Slovensku (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.), v Nórsku a v Indii. Amberg Group so svojimi dcérskymi spoločnosťami má po celom svete viac ako 400 zamestnancov pokrývajúcich svojou špecializáciou celé spektrum činností súvisiacich s projektovaním a dozorovaním stavieb.

Dcérske spoločnosti

AE Dozoring, s.r.o.

Somolického 1/B

811 06  Bratislava

SD Beluša, s.r.o.

Kominárska 24

832 03   Bratislava

Členstvo v organizáciách

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., jej zamestnanci resp. konateľ spoločnosti Ing. Martin Bakoš, PhD. sú členmi slovenských a medzinárodných organizácií:

Štatutárny orgán

Ing. Martin Bakoš, PhD.

konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Jana Šoltésová

prokuristka a finančná riaditeľka spoločnosti

Ing. Marek Kožuško

prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru

Ing. Ivan Brigant

prokurista a riaditeľ divízie projekcie a inžinieringu

Mgr. Roman Belokur

prokurista a vedúci oddelenia obstarávania