Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Obchodné centrum Galérie Lučenec – spevnené plochy

Projektant:
PM Group

 

Objednávateľ:
PM Group Slovakia, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Spracovanie časti projektovej dokumentácie v stupňoch dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácia pre stavebné povolenie(DSP), dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), a to najmä dopravné riešenie územia, objekty spevnených plôch, prípojky vodovodu, kanalizácie a plynu.
2013 – 2014

 

Popis projektu:
Polyfunkčné centrum v centre mesta Lučenec. Nákupné centrum má vyrásť v severnej časti Námestia Republiky na mieste dnešnej fontány a zelenej plochy. Centrum má priniesť 38 obchodov s predajnou plochou takmer 8000 m2, kino s tromi kinosálami, reštaurácie a kaviarne, kasíno, fitness centrum a 409 m2 kancelárií. V podzemnej garáži má byť 178 parkovacích miest.