OBP Džarkuduk - Uzbekistan

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
LUKOIL COMPANY

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby.
2013 – 2014

 

Popis projektu:
Projektant vypracoval realizačnú projektovú dokumentáciu spevnených plôch v priemyselnom areáli OBP Džarkuduk v nasledovnom členení:
   – Rozšírenie cesty Kizilča – Dekcmanabad.
   – Vnútroareálové komunikácie.
   – Vrstevnicový plán celého areálu OBP.