Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné služby a vypracováva:

Zabezpečíme dokumentáciu pre EIA proces a to najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dopravno-inžinierske prieskumy  a iné dokumentácie.

V tejto oblasti ide najmä o projektovanie a autorský dozor pre:

Pri projektovaní využívame BIM metódu (Building Information Modeling), ktorá je pripravená na tímovú prácu a kooperáciu profesií, čo sa prejaví vo vyššej kvalite samotných projektov.