Projekt ochrany vôd povodia rieky Dyje II. etapa (Česká republika)

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.