Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR

Projektant:
ALFA04 & AMBERG

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť , a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie stavebného, zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebne povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)
2012 – 2013

 

Popis projektu:
Účelom stavby je prepojenie diaľnice D3 s Českou republikou medzi pripravovanou križovatkou Svrčinovec na diaľnici D3 a štátnou hranicou SR/ČR v polovičnom profile. Začiatok úseku je v mimoúrovňovej križovatke Svrčinovec, kde sa rýchlostná cesta R5 napája na pripravovanú diaľnicu D3. Trasa je vedená medzi železničnou traťou ŽSR Čadca – Bohumín a cestou I/11 a v ich súbehu pokračuje až ku štátnej hranici SR/ČR. Koniec úseku je v úrovňovom pripojení rýchlostnej cesty s cestou I/11 pred štátnou hranicou. Predpokladaná dĺžka úseku je 1,950 km.