Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Rýchlostná cesta R2 úsek, Dolné Vestenice - Nováky

Projektant:
Združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
2009 – 2011

 

Popis projektu:
Rýchlostná cesta R2 v úseku Dolné Vestenice – Nováky nadväzuje na predchádzajúci úsek Pravotice – Dolné Vestenice juhozápadne od obce Horné Vestenice. Celý úsek od km 0,000 až po km 5,300 trasy R2 kopíruje existujúcu cestu I/50. Prechádza rovinatým, resp. mierne zvlneným terénom po okraji doliny rieky Nitrica. Od km 5,300 trasa prechádza do pahorkového hrebeňa (oblasť Vrchy, Medzihorie), po stúpaní pokračuje po hrebeni a od km 7,071 klesá do údolia rieky Nitra. Takmer v celom údolí rieky Nitra je rýchlostná cesta umiestnená na estakáde. Ukončená je v dočasnom pripojení na cesty I/50 a I/64 v okružnej križovatke v Novákoch. Úsek s celkovou dĺžkou 9567 m pozostáva zo 154 stavebných objektov.