Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice

Projektant:
Združenie R7 Dunajská Lužná – Holice

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) hlavného stavebného objektu rýchlostnej cesty, preložiek inžinierskych sietí a strediska správy a údržby rýchlostnej cesty.
2012 -2014

 

Popis projektu:
Predmetný úsek je jedným z pripravovaných úsekov rýchlostnej cesty R7, ktorá je súčasťou základnej siete diaľnic a rýchlostných ciest v koridore Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec. Účelom pripravovanej stavby je výstavba kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Výstavbou a prevádzkou rýchlostnej cesty sa vylúči tranzitná doprava z územia obcí Dunajská Lužná, Báč, Blatná na Ostrove a hlavne mesta Šamorín, a tým sa zlepší vplyv dopravy na obyvateľstvo a životné prostredie. Na úseku rýchlostnej cesty R7 sú navrhnuté križovatky Dunajská Lužná, Šamorín a Holice, 9 mostných objektov, jedno odpočívadlo a protihlukové opatrenia.
Kategória cesty:
km 0,000 – 0,360 R31,5/120 (so štvorpruhovým šírkovým usporiadaním, t.j. so širším stredným deliacim pásom tak, aby bolo možné jej výhľadové rozšírenie na 6–pruh smerom k osi rýchlostnej cesty); km 0,360 – 0,585 prechod z kategórie R31,5/120 na kategóriu R24,5C)/120; km 0,585 – 17,380 R24,5C)/120.