Sanácia kostola Najsvätejšej Trojice v Žiline

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
2011 – 2012

 

Popis projektu:
Kostol Najsvätejšej Trojice je jednou z dominánt mesta Žilina. Výstavbou vedľajšieho objektu vznikli poruchy, ktoré bolo potrebné analyzovať a následne navrhnúť opatrenia.