Schwan Cosmeticks – Průmyslový areál, I. etapa, Český Krumlov (Česká republika)

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
IMOS Brno, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) – časť statika. 2003

 

Popis projektu:
Predmetom projektu bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika (výkresy tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií).