Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018195 Lažany

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie na ponuku (DP) a dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
2011

 

Popis projektu:
Predmetný zosuv je situovaný na ceste III/018195 cca. v km 3,800 medzi obcami Svinia a Lažany v okrese Prešov. Kategória cesty je C 6,5/50. Cesta zabezpečuje hlavné dopravné spojenie obcí Svinia – Lažany – Jarovnice. Účelom stavby je vyriešiť havarijný stav cesty III/018195 medzi obcami Svinia a Lažany. Územie, na ktorom je predmetný úsek cesty, je náchylné na svahovú eróziu. Badať na ňom intenzívny rozvoj plošných a hlavne prúdových zosuvov, najmä v zrážkovo bohatších obdobiach. Cieľom riešenia stabilizácie zosuvu je stabilizovať svah a konštrukciu vozovky tak, aby voči uvedeným javom bola konštrukcia cesty odolná. Doplnením konštrukcie vozovky v zosunutom jazdnom pruhu a osadením bezpečnostného zariadenia sa zabezpečí plynulý prejazd dopravy v oboch smeroch cesty. Rozsah stavby bol daný požiadavkami stavebníka a je nasledovný:


   – stabilizácia zosuvu,
   – úprava cesty,
   – terénne úpravy.


Celková dĺžka úpravy cesty bude 0,100 km.