Ing. Martin Bakoš, PhD.

konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Jana Šoltésová

prokuristka a finančná riaditeľka spoločnosti

Ing. Marek Kožuško

prokurista a vedúci divízie stavebného dozoru

Ing. Ivan Brigant

prokurista a vedúci divízie projekcie a inžinieringu

Mgr. Roman Belokur

prokurista a vedúci oddelenia obstarávania