​Realizujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:

Ponúkame služby spojené s výkonom činnosti stavebného dozoru, ktorý prináša projektom trvácnu hodnotu tým, že sme vyčlenili päť základných charakteristík kvality práce: spoľahlivosť, kompetentnosť, čestnosť, nestrannosť a korektnosť.

​Formou výkonu činnosti stavebného dozoru resp. činnosti stavebno-technického dozoru ako špecialistu, okrem návrhovej a realizačnej kapacity v závislosti od typu projektu zabezpečujeme: