Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Horelica – Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Proma, s.r.o
R-Project invest, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť

 

Naše práce a doba ich trvania:
Dokumentácia bola spracovaná v rámci projektu Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca Bukov – 2. profil. V rámci tunelovej časti bol riešený návrh prestavby tunela z jednorúrového na dvojrúrový.
Stupeň dokumentácie – spracovanie dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) a na stavebný zámer (DSZ).
Začiatok prác: 03/2010
Ukončenie prác: 06/2011

 

Popis projektu:
V súčasnosti je tunel Horelica prevádzkovaný ako jednorúrový s obojsmernou prevádzkou. Rozšírením diaľnice D3 na plný profil vzniká požiadavka rozšíriť tunel na dvojrúrový s jednosmernou prevádzkou. Tunel bude v celej svojej dĺžke realizovaný ako razený, s hĺbenou časťou na portáli Žilina. Razenie bude realizované vrtno-trhacími prácami podľa zásad observačnej metódy (NRTM), úpadne od portálu Žilina.
Základné parametre tunela sú:
dĺžka pravej (navrhovanej) tunelovej rúry: 558m,
šírka vozovky medzi obrubníkmi:8,0 m,
šírka núdzových chodníkov: 1,0 m,
základná výška prejazdného prierezu: 4,8 m,
počet priečnych prepojení: 3.