Tunel Karpaty - Diaľnica D4 Bratislava – Stupava

Stavebný dozor:
Združenie Bratislava – Stupava tvorené organizáciami:
HBH Projekt a.s., Brno
Amberg Engieering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie technickej štúdie tunela Karpaty
Začiatok prác 12/2006.
Ukončenie prác 12/2007.

 

Popis projektu:
Riešené územie sa nachádza v severovýchodnom sektore pri hraniciach hlavného mesta Slovenska, severne od diaľnice D1 a východne od diaľnice D2 v priestore ohraničenom zástavbou Ivanky pri Dunaji na východe, Svätým Jurom na severovýchode, Stupavou a Borinkou na Severozápade, Záhorskou Bystricou a Mariankou na juhozápade, Račou a Vajnormi na juhovýchode. Tunel, resp. tunely pod Malými Karpatmi budú tvorené dvomi samostatnými paralelnými tunelovými rúrami pre jednosmernú dopravu. Základné parametre priechodného prierezu tunela:
   – šírka vozovky v tuneli medzi obrubníkmi je 8,00 m (t.j. dva jazdné pruhy),        vrátane odrazných prúžkov 2 x 0,25 m,
   – svetlá šírka tunela je 10,00 m,
   – šírka obojstranných služobných chodníkov je 2 x 1,0 m,
   – prejazdná výška dopravného priestoru tunela je 4,8 + 0,10= 4,90 m,
   – podchodná výška na chodníkoch 2,20 m.