Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Prešov

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Dokumentácia na vykonanie prác (DVP), január-marec 2019

 

Popis projektu:
Diaľničný úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov vytvorí juhozápadný obchvat Prešova. Pôjde o prvý obchvat tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Tunel Prešov je diaľničný tunel, ktorý sa bude nachádzať na úseku diaľnice D1 s celkovou dĺžkou približne 2,24km. Tunel je riešený ako 2-rúrový s dvoma paralelnými tunelovými rúrami pre jednosmernú dopravu. Základné parametre priechodného prierezu tunela:


   – šírka vozovky v tuneli medzi obrubníkmi je 7,50 m (t.j. dva jazdné pruhy)
   – šírka obojstranných služobných chodníkov je 2 x 1,0 m,
   – prejazdná výška dopravného priestoru tunela je 4,8 m
   – svetlá výška nad chodníkom: 2,20 m.


Hĺbený tunel celkovej dĺžky 126m je tvorený 11 dilatačnými celkami (blokmi) s dĺžkou 12m, 11m a 7m. Nosná konštrukcia hĺbeného tunela tvorí hlavnú časť tunelových rúr, pričom určuje dopravný priestor pre vedenie diaľničnej komunikácie a umiestnenie jednotlivých prvkov technického vybavenia tunela.