Tunel Višňové

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zabezpečenie výkonu činnosti odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v tíme stavebného dozoru Objednávateľa. Poskytovanie služby spočíva predovšetkým v kontrole Dokumentácie Zhotoviteľa pri projektových prácach, počas a po realizácií prác stavby, t.j. vykonávať činnosti súvisiace s kontrolou zabezpečenia Požiadaviek Objednávateľa, súladu s platnými právnymi a technickými predpismi a s ostatnými podmienkami/požiadavkami na Dokumentáciu Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou o Dielo na stavené práce a podľa ustanovení tejto zmluvy. V rámci výkonu činnosti kontrolovať, preskúmať/odsúhlasovať Dokumentáciou Zhotoviteľa predkladanú Zhotoviteľom stavby, či je v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.
2014 – trvá

 

Popis projektu:
Stavba diaľnice sa realizuje ako plný profil navrhovanej a vyprojektovanej 4 pruhovej, smerovo oddelenej komunikácie kategórie D 26,5/100; dĺžka úseku 13,43 km, objekty: tunel Višňové 7,480 (7,516) km, vetracia šachta, portálové objekty, 6 mostov, 5 zárubných múrov, 4 oporné múry, 2 protihlukové steny, odpočívadlo Turie, SSÚD