Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunely Okruhliak a Bikoš – Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat

Stavebný dozor:
Združenie R4 Prešov

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácia pre stavebný zámer (DSZ) 10/2008- 02/2009
Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) tunela Okruhliak
07/2012-10/2014

 

Popis projektu:
Tunelom Okruhliak prechádza rýchlostná cesta R4 pod úpätím vrchu Okruhliak, severne od mesta Prešov. Tunel je navrhnutý ako dvojrúrový tunel, v extraviláne, s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 100 km/h. Dĺžka ľavej tunelovej rúry je 1831,473 m, dĺžka pravej tunelovej rúry je 1823,061 m. Tunelové rúry sú navzájom prepojené piatimi priechodnými priečnymi prepojeniami a jedným prejazdným priečnym prepojením. V priečnych prepojeniach sú umiestnené samostatné miestnosti – rozvodne NN. Základné parametre priechodného prierezu tunela:


   – šírka vozovky v tuneli medzi obrubníkmi je 7,5 m (t.j. dva jazdné pruhy             šírky 3,5m),
   – šírka obojstranných služobných chodníkov je 2 x 1,0 m,
   – prejazdná výška dopravného priestoru tunela je 4,80 m,

 

Tunel Bikoš je navrhnutý ako dvojrúrový, v extraviláne, s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 80 km/h, resp. obojsmernou premávkou v prípade uzavretia jednej z tunelových rúr s maximálnou dovolenou rýchlosťou 60 km/h. Jeho dĺžka je 1155m. Základné parametre priechodného prierezu tunela:


   – šírka vozovky v tuneli medzi obrubníkmi je 7,5 m (t.j. dva jazdné pruhy),
   – šírka obojstranných služobných chodníkov je 2 x 1,0 m,
   – prejazdná výška dopravného priestoru tunela je je 4,80m V osi jazdného       pása je výška priechodného prierezu zvýšená na 5,20 m v šírke min. 3,5 m       pre nadrozmerné vozidlá,
   – podchodná výška na chodníkoch 2,20 m.