Výstavba rýchlostnej cesty R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. a II. etapa

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC
2008 – 2010

 

Popis projektu:
Predmetný úsek je súčasťou rýchlostnej cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica, ktorá je súčasťou európskej cesty E-571 Bratislava – Košice, ktorá je súčasťou európskeho cestného ťahu E 58 Viedeň (Rakúsko) – Rostov na Done (Ruská federácia). Výstavba cesty bola realizovaná v súlade s uznesením vlády SR č. 162 z 21. februára 2001 k novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest s aktualizáciou podľa uznesenia vlády SR č.523 z 26. júna 2003.

 

I. etapa
Výstavba rýchlostnej cesty R1 v I. etape od Žarnovice po mimoúrovňovú križovatku „Lehôtka“ bola realizovaná v súlade s rozvojom cestnej siete na Slovensku. Predmetný úsek je taktiež v plnom súlade s opatrením č.2 na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny podľa uznesenia vlády SR č.59 z 24.1.2001 Projekt rieši výstavbu rýchlostnej cesty R1 v dvoch etapách. I. etapa je riešená od pracovného staničenia km 0,000 po km 9,675. Na začiatku úseku je stavba napojená na stavbu obchvatu mesta Žarnovica. Celková dĺžka I. etapy je 9,675 m. Z hľadiska šírkového usporiadania ide o rýchlostnú štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu kategórie R 22,5/100(80).

 

II. etapa
Výstavba rýchlostnej cesty R1 v II. etape od mimoúrovňovej križovatky „Lehôtka“ po napojenie na už zrealizovaný úsek rýchlostnej cesty po Zvolen. Predmetný úsek je taktiež v plnom súlade s opatrením č.2 na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny podľa uznesenia vlády SR č.59 z 24.1.2001.
II. etapa je riešená od pracovného staničenia km 9,675 po km 18,048. Celková dĺžka II. etapy je 8 372,88 m. Z hľadiska šírkového usporiadania ide o rýchlostnú štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu kategórie R 22,5/100(80).