Wohnhausanlage Rotenhofgasse 102, 1100 Viedeň

Projektant:

Werkstatt Grinzing ZT GesmbH

Objednávateľ:
ISP Ziviltechniker GmbH

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika. 2009 – 2010

Popis projektu:
Predmetom projektu bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika (výkresy tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií,…) pre stavbu polyfunkčného domu na ulici Rotenhofgasse 102 vo Viedni.