Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Zameranie Generálneho riaditeľstva SND, Bratislava

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
HUMAR, s. r. o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu budovy riaditeľstva SND. Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (DSZS).
2004

 

Popis projektu:
Predmetom projektovej dokumentácie bolo zhotovenie zamerania a skreslenia skutkového stavu administratívnej budovy Generálneho riaditeľstvo SND na Gorkého ulici č. 4 v Bratislave, ktoré bolo postavené v roku 1903, t.j. vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. Zameranie sa týkalo len stavebnej časti objektu bez technického a technologického vybavenia budovy.
Objekt Generálneho riaditeľstva SND má päť nadzemných a tri podzemné podlažia v tvare U. Pôdorysný rozmer 1.N.P. je 31,90 x 27,54 m.
Projekt zamerania skutkového stavu obsahuje:


   – technickú správu – stručný technický opis jednotlivých objektov,
   – pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží,
   – charakteristické rezy,
   – pohľady.