Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Zameranie komplexu budov Apponyiho paláca a Starej radnice Primaciálne nám. č.3, Bratislava

Projektant:

 

Objednávateľ:
Stavební geologie – Geotechnika, a.s.


Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie digitálnej geodetickej dokumentácie stavby Apponyiho paláca, Starej radnice a jej dostavieb.
2005

 

Popis projektu:
Radnica bola postavená v gotickom štýle v 15. storočí ako výsledok spojenia viacerých domov (Pawerov dom, Ungerov dom, Aponiho palác). Hlavnú budovu vedľa veže dal postaviť richtár Jakub v 14. storočí, zatiaľ čo samotná veža, pôvodne gotická bola postavená v 13. storočí, podľa vtedajšej toskánskej módy. Neskôr prešla mnohými zmenami a rozšíreniami, hlavne rekonštrukciou v renesančnom štýle v roku 1599 po poškodení zemetrasením, baroková reštylizácia veže po požiari v 18. storočí a novorenesančné, neogotické krídlo postavené v roku 1912. Budova sa používala ako mestská radnica od 15. storočia do neskorého 19. storočia. V tom období slúžila aj iným účelom, napríklad ako väzenie, mincovňa, miesto konania obchodov a osláv. Používala sa ako depozitár zbrojnice a mestský archív. Dnes sa tu nachádza Mestské múzeum zobrazujúce expozície o histórii Bratislavy. Medzi vystavované exponáty patria nástroje na mučenie, staromestské žaláre, historické zbrane, brnenia, maľby a miniatúry. Jednou z atrakcií je aj delová guľa vstavaná do steny veže, ktorú vystrelili Napoleonovi vojaci v 19. storočí.