Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Zameranie Ministerstva financií Slovenskej republiky Štefanovičova ul. 5, Bratislava

Projektant:

 

Objednávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Naše práce a doba ich trvania:
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu.
2004

 

Popis projektu:
Predmetom projektu bolo zameranie a zakreslenie skutkového stavu administratívnych budov Štefanovičova ul. č. 5 , Kýčerského ul. č. 1 a prístavby jedálne. Celková plocha objektov je cca 22.000 m2. Zameranie sa týkalo len stavebnej časti objektov, bez technického a technologického vybavenia budov.

 

Projekt zamerania skutkového stavu obsahuje:
   – technickú správu – stručný technický opis jednotlivých objektov,
   – pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží s vyznačením             rozmerov a plôch jednotlivých miestností a opisom účelu danej                         miestnosti,
   – charakteristické rezy

   – rozvody vnútornej kanalizácie, rozvody vonkajšej kanalizácie na                          pozemkoch MF SR až po napojenie na mestskú kanalizáciu,
   – situačný výkres so zakreslením plochy stavebných objektov a vyznačenie       odstupov od okolitých parciel a napojenie na pozemné komunikácie.