Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Zameranie Radvanského kaštieľa Sládkovičova ul. č. 1, Banská Bystrica

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu Radvanského kaštieľa
2008

 

Popis projektu:
Pôvodný opevnený kaštieľ tu vznikol pravdepodobne na mieste gotickej tvrdze a pri stavbe kaštieľa použili časť pôvodnej architektúry. Úprava sa datuje rokom 1677. Začiatkom 19.storočia kaštieľ dobudovali do pravidelného pôdorysu s ústredným nádvorím. Exteriér je riešený ako poschodová štvorvežová stavba s ústredným dvorom, zachovaný je rad historických detailov, vstupný portál a mreže z čias prestavby. Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie v štvorkrídlovom renesančnom tvare. V podzemných podlažiach sa nachádza kotolňa, sklady, výťahová šachta a schodište. Na prvom podlaží sa nachádza nádvorie, vstup, predsiene, sociálne zariadenia (kúpeľne + WC), archívy, fotokomora, telefónna ústredňa, haly, kancelárie. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza veľká spoločenská sála s 22 metrovým vyrezávaným trámovým stropom. Ďalšie miestnosti boli využite ako archívy, kancelárie a sociálne zariadenia.