Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta I/64 Komjatice - Nitra

Projektant:
Združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Záujmové územie sa nachádza v Nitrianskom kraji a prechádza cez katastrálne územia obcí Komjatice a Veľký Kýr, v okrese Nové Zámky a cez k.ú. obcí Štefanovičová, Mojmírovce, Branč, Svätoplukovo, Ivanka pri Nitre, Cabaj – Čápor, Dolné Krškany, Horné Krškany, Párovské háje, Nitra v okrese Nitra. Trasa cesty prechádza cez rovinaté alebo mierne zvlnené územie bez väčších terénnych prekážok. Úsek s celkovou dĺžkou 18.883 m v kategórii C22,5/80 bude tvoriť 177 stavebných objektov v nasledovnom zložení:


   – 26 cestných objektov s celkovou dĺžkou 28,9 km,
   – 6 mimoúrovňových križovatiek,
   – 7 mostných objektov,
   – 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 1,63 km,
   – oporné a zárubné múry,
   – diaľničná kanalizácia a ORL,
   – preložky a úpravy inžinierskych sietí,
   – informačný systém diaľnice.