Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 8-pruh

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Majetko-právne vysporiadanie

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Popis projektu:
Rast osobnej a nákladnej dopravy zaznamenal v poslednom desaťročí nebývalý rozvoj, pričom boli prekonané všetky prognózy rozvoja automobilovej dopravy, čo má za následok zvýšené požiadavky na kapacitu komunikácií. Úsek diaľnice D1 Bratislava – Senec bol uvedený do prevádzky v roku 1975. Výsledkom rýchleho rozvoja rastu automobilizácie je naplnenie kapacity týchto úsekov diaľnice 32 rokov po jej uvedení do prevádzky. Diaľnica D1 Bratislava – Senec je navrhnutá v dĺžke 16 km a bude ju tvoriť 206 stavebných objektov v nasledovnom zložení:

 

     – 27 mostných objektov,
     – oporné a zárubné múry,
     – 10 objektov protihlukových stien.
     – Stredisko správy a údržby diaľnice,     
     – preložky a rekonštrukcie ciest,
     – preložky a úpravy vodných tokov,
     –  preložky a úpravy inžinierskych sietí,
     –  informačný systém diaľnice.