Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D1 Bratislava – Trnava – protihluková stena, križovatka Triblavina

Projektant:
R-PROJECT INVEST, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie objektov protihlukových stien.
2011 – 2012

 

Popis projektu:
Protihluková stena bola projektovaná z dôvodu zvýšenia dopravy v mieste križovatky Triblavina (rozšírená diaľnica D1 na 6, resp. 8-pruh a súbežné jednosmerné cesty po oboch stranách diaľnice) a následnej zvýšenej ekvivalentnej hladiny hluku v priľahlej zástavbe na pravej strane diaľnice. Na základe protihlukovej štúdie bola PHS navrhnutá na pravej strane kolektorového pásu, pripájacej vetvy križovatky a na diaľnici D1. Nosnú konštrukciu steny tvoria oceľové stĺpiky HEB160 a HEB180, ktoré sú kotvené do veľkopriemerových železobetónových vŕtaných pilót priemeru 600 mm. Typická osová vzdialenosť stĺpikov je 4,0 m, ktorá sa v niektorých miestach mení podľa výrobného rastra panelov. Medzi stĺpikmi je osadený železobetónový panel výšky 1,0 m, ktorý slúži ako soklová časť steny. Nad soklom je akustická výplň, tvorená jednostranne a obojstranne pohltivými hliníkovými panelmi. Výška jednotlivých panelov je 500 mm. Na moste sú navrhnuté transparentné metakrylátové panely a ako sokel hliníkový panel. V potrebných vzdialenostiach sú navrhnuté únikové dvere, ktoré sú tvorené z jednostranne pohltivých hliníkových panelov. Celková dĺžka protihlukových stien s výškou 4,0-5,5 m je 2056,0 m.