Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Oprava národnej kultúrnej pamiatky Central Passage Laurinská ul. č. 17, Bratislava

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
RN – Architektonický ateliér

 

Naše práce a doba ich trvania:
Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) – stavebná časť.
2004

 

Popis projektu:
Hlavným cieľom architektonickej obnovy celého objektu je jeho prinavrátenie do života, nakoľko bol objekt dlhé roky opustený a nevyužitý. Pôvodný charakter budovy je v plánoch na obnovu v plnej miere zachovaný. Jeho špecifickosť a elegancia bude vyzdvihnutá ušľachtilými materiálmi, doplnená atraktívnou funkciou ako je prechodné ubytovanie, alebo predajné či výstavné priestory, reštaurácie, komorné kaviarničky, či kasíno. Konštrukčne je dom na svoju dobu veľmi progresívny, riešený ako monolitický skelet s výraznou oblúkovou konštrukciou sklobetónového zastrešenia pasáže. Obvodový plášť tvorí tradičná stenová murovaná konštrukcia. Vertikálne nosné konštrukcie okolo schodísk sú murované z tehlového muriva. Horizontálne konštrukcie sú prevažne ž.b. stropy, kombinované s tehlovými klenbičkami do traverz a v hornom podlaží sú drevené trámové stropy nesúce ploché strechy. Štruktúra muriva i klenbová sústava nesú znaky štandardného stavebného remesla z 20.rokov 20.storočia. Dom je zastrešený plochými strechami, na uličnej strane sú terasy. Zjednotenie s uličnými fasádami susedných domov zabezpečuje ukončenie 4. N.P. výraznou korunnou rímsou.