Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018181 Paršivá

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie na ponuku (DP) a dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
2011 – 2012

 

Popis projektu:
Predmetný úsek je situovaný na ceste III/018181 v km 6,911 – 7,030 medzi obcami Bijacovce a Vyšný Slavkov v okrese Levoča. Kategória cesty je C 6,5/50. Cesta zabezpečuje hlavné dopravné spojenie obcí Bijacovce a Vyšný Slavkov. Rozsah stavby bol daný požiadavkami stavebníka a je nasledovný:


   – Rekonštrukcia cesty III/018181 Paršivá
   – Sanácia zosuvu
   – Mikropilótová stena


Dĺžka stavebnej úpravy cesty je 125,0 m. Na začiatku a konci úseku dôjde k odfrézovaniu asfaltu hrúbky 50 mm pre plynulé prepojenie starej a novej vozovky. Celková dĺžka úpravy cesty bude 140,0 m.