Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Tunel Šibeník – Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Dokumentácia na stavebné povolenie
Začiatok prác 04/2007
Ukončenie prác 07/2007

 

Popis projektu:
Tunelom Šibeník prechádza diaľnica D1 pod úpätím vrchu Šibeník, juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel v extraviláne s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 80 km/h, resp. obojsmernou premávkou v prípade uzavretia jednej z tunelových rúr s maximálnou dovolenou rýchlosťou 60 km/h. Orientácia trasy tunela podľa svetových strán je v osi západ – východ, podľa ktorej sa rozlišujú označenia portálov tunela a tunelových rúr. Dĺžka severnej tunelovej rúry je 632,523m, dĺžka južnej tunelovej rúry je 635,453m. Tunelové rúry sú navzájom prepojené dvomi priechodnými priečnymi prepojeniami.
Základné parametre priechodného prierezu tunela:


   – šírka vozovky v tuneli medzi obrubníkmi je 9,00 m (t.j. dva jazdné pruhy),        každá tunelová rúra s dvoma jazdnými pruhmi šírky 3,5m a núdzovými            pruhmi šírky 1,25m
   – šírka obojstranných služobných chodníkov je 2 x 1,0 m,
  – základná výška priechodného prierezu je 4,8 m, v osi jazdného pása je             výška priechodného prierezu zvýšená na 5,2 m v šírke 3,5 m pre                         nadrozmerné vozidlá
   – podchodná výška na chodníkoch 2,20 m.