Tunel Svrčinovec

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)
2013 – 2017. Činnosť kľúčového odborníka na tunel.

Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha):
2011-2017

 

Popis projektu:
Tunel Svrčinovec sa nachádza na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité. Slávnostné zahájenie výstavby úseku sa uskutočnilo 30.októbra 2013. Slávnostné zahájenie razenia tunela sa uskutočnilo 30. októbra 2014 v trase východnej tunelovej rúry. Slávnostné prerazenie tunela sa uskutočnilo 23. júna 2015. Postavený je v polovičnom profile v kategórií T-8,0/80 s prejazdnou výškou 4,80 m. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 8 metrov. V prvej etape bola postavená len východná tunelová rúra, v trase západnej tunelovej rúry je vybudovaná uniková stôlňa s dĺžkou 444 m. Dĺžka tunela je 420 metrov, dĺžka razenej časti tunela je 382 m. Nadložie tunela dosahuje 32 m. Vozovka v tuneli stúpa smerom k štátnej hranici so sklonom 1,4%. Medzi tunelom a únikovou stôlňou je jedna prepojovacia chodba. Tunel bol razený metódou NRTM (Nová rakúska tunelovacia metóda). Tunel uviedli do prevádzky 10.júna 2017.